System BMS

projekt systemu BMS szafa BMS (Building Management Systems) to zintegrowany system, który daje możliwość monitorowania i zarządzania wszystkimi urządzeniami, oraz systemami znajdującymi się w budynku i jego otoczeniu. BMS gromadzi informacje płynące z całego budynku w jednym miejscu. Pozwala na reagowanie w czasie rzeczywistym na zmiany warunków zewnętrznych i wewnętrznych, tak by uzyskać optymalne zużycie energii, mediów, poprawić funkcjonalność, bezpieczeństwo oraz komfort. Podstawową funkcją BMS jest nadzorowanie pracy systemów z monitorowanych obszarów budynku. Serwer BMS zbiera informacje z całego budynku, umożliwia porozumiewanie się i wymianę danych pomiędzy wszystkimi zainstalowanymi urządzeniami.

    Podstawowe funkcje systemu BMS:
  • alarmowa - daje możliwość monitorowanie elementów systemu i ostrzeganie przed niebezpieczeństwem. Dzięki tej funkcji jest możliwe zintegrowanie wszystkich systemów monitoringu bezpieczeństwa.
  • informacyjna - daje możliwość stałej kontroli urządzeń znajdujących się w systemie. Pozwala na określenie parametrów pracy urządzeń - czas pracy, pobór mocy, wydajność, awaryjność, aktualny stan itp.
  • automatycznej regulacji - reguluje i kontroluje pracę urządzeń, dostosowując ją do wymagań użytkownika.
BMS pozwala na integrację elementów wykonanych w różnych standardach (EIB/KNX, LonWorks, BACnet) w jeden system. System powinien zostać tak zaprojektowany aby była możliwość łatwej rozbudowy, dowolnego wydzielenie stref funkcjonalnych budynku, posiadać mechanizmy pozwalające na zdalny dostęp do zasobów bazy danych. Zebrane dane są przedstawione na stacjach roboczych w postaci graficznej i alfanumerycznej. W inteligentnych budynkach najczęściej stosuje się zintegrowane systemy zarządzania i kontroli budynku BMS, które umożliwiają nadzór i sterowanie większością instalacji technicznych budynku w szczególności: ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji, oświetlenia wewnętrznego i zewnętrznego, systemów bezpieczeństwa ( SAP, SSWiN, KD, CCTV i inne), systemów zasilania awaryjnego (UPS-y, agregaty prądotwórcze), monitoring zużycia mediów, monitoring i sterowanie procesami produkcji, inne (sterowania roletami, systemy audio-video).
W budynkach o mniejszej skali lub wyposażonych tylko w wybrane instalacje stosuje się systemy BAS i DMS.
BAS (Building Automation System) - systemy centralnego sterowania i nadzoru instalacji technicznych.
DMS (Danger Management System, nazywane też SMS - Security Management System) - systemy centralnego monitoringu instalacji bezpieczeństwa.
Powyższe systemy mogą pracować jako podsystemy działające pod nadzorem BMS-a lub jako niezależne systemy.Powrót Oferta
Strona Główna | O mnie | Oferta | Linki | Kontakt