Dźwiękowy system ostrzegawczy

projekt DSO kontroler Dźwiękowy system ostrzegawczy służy przede wszystkim do powiadamiania o zagrożeniu osób przebywających w obiekcie a następnie przeprowadzenia sprawnej akcji ewakuacyjnej Projektowane systemy nagłośnienia są budowane w oparciu o urządzenia posiadające niezbędne aprobaty i certyfikaty. Spełniają odpowiednie normy międzynarodowe, krajowe i lokalne dotyczące projektowania, konstrukcji i instalacji systemów alarmowych i sprzętu elektrycznego.

  Projektowane systemy posiadają wszystkie cechy systemu bezpieczeństwa:
 • ciągły nadzór istotnych elementów i obwodów,
 • możliwość pracy w warunkach awaryjnych, przy częściowym uszkodzeniu, przy braku zasilania podstawowego,
 • przekazywanie informacji w oparciu o określone priorytety: najważniejszy priorytet posiada mikrofon strażaka, następny to automatycznie nadawane komunikaty, a na końcu to ewentualnie nadawany podkład muzyczny.
 • odpowiednia odporność na oddziaływanie warunków środowiska, jak: temperatura otoczenia od -5 °C do +40 °C; wilgotność względna od 25 % do 90%.
dokumentacja DSO pulpit mikrofonowy Projektowane systemy są w pełni cyfrowe , co daje znacznie większą pewność działania . Urządzenia systemowe (sterownik , wzmacniacze ) są montowane w szafach typu RACK, zaopatrzonych dodatkowo w zasilanie awaryjne zapewniające podtrzymanie działania systemu na czas zaniku zasilania sieciowego. Nagłośnienie obiektu realizowane jest siecią głośników. Funkcjonalnie linie głośnikowe pogrupowane są w tzw. strefy nagłośnienia. Dźwiękowy system ostrzegaczy umożliwia nadawanie komunikatów do wybranej strefy, grupy wybranych stref, bądź do wszystkich jednocześnie. DSO jest automatycznie sterowany z systemu sygnalizacji pożaru SAP, co umożliwia nadawanie nagranych komunikatów alarmowych, ostrzegawczych i ewakuacyjnych do stref zagrożonych pożarem. System DSO jest również sterowany z pulpitów mikrofonowych ewakuacyjnych. koncepcja DSO głośnik projektor Do poszczególnych stref nagłośnieniowych są transmitowane komendy ewakuacyjno-ostrzegawcze, komunikaty słowno-alarmowe, komentarze i zapowiedzi spikerów, podkład muzyczny. Komunikaty głosowe powinny być nagrane i przechowywane na cyfrowym nośniku w sterowniku sieciowym. Wykrycie pożaru i uruchomienie alarmu II stopnia w centrali SAP powoduje w pierwszej kolejności automatyczne wyłączenie muzyki, zapowiedzi spikerów i innych dźwięków (np. z lokalnych systemów nagłośnienia) i automatyczne rozpoczęcie nadawania komunikatów ewakuacyjnych. Z pulpitu mikrofonowego strażaka zawsze można przerwać działanie systemu w trybie automatycznym i przejść do nadawania komunikatów z mikrofonu. Pulpit posiada możliwość wyboru stref jednoczesnego nagłośnienia w dowolnej kombinacji. System przez cały czas działania wykonuje funkcję autotestu, gdzie sprawdzane są wszystkie istotne elementy systemu. Zasilanie systemu wykonuje się z osobnego obwodu energetycznego zasilania gwarantowanego. Zasilanie awaryjne systemu jest realizowane za pośrednictwem akumulatorów umieszczonych w szafach RACK. Pojemność akumulatorów należy dostosować do ilości i wymagań zastosowanych rozwiązań sprzętowych projekt dzwiękowego systemu ostrzegawczego głośnik ścienny Dla nagłośnienia obiektu, zasadniczym warunkiem jaki powinny zapewniać urządzenia nagłośniające jest wyrazistość i zrozumiałość mowy.
  Dla określenia właściwego poziomu roboczego dla głośników, poziom hałasu otoczenia panującego w strefach do nagłośnienia przewiduje się:
 • pomieszczenia biurowe, sale konferencyjne - 65dB,
 • ciągi komunikacje, korytarze - 72 dB,
 • garaż - 72-74 dB,
 • pomieszczenia techniczne 72-74 dB,
  W nagłaśnianych pomieszczeniach muszą zostać spełnione następujące wymagania:
 • słyszalność dźwięku alarmowego powyżej szumu tła od 6dBA do 20dBA lub odpowiednio 9dB do 23dB w pasmach oktawowych;
 • maksymalny poziom dźwięku alarmu (z ograniczeniem ekspozycji): 120dBA.
dokumentacja dzwiękowego systemu ostrzegawczego głośnik sufitowy Linie głośnikowe są wykonywane kablem spełniającym wymóg min E30 (np. HDGs ). Wymóg E30 dotyczy również tras kablowych i elementów mocowania. Wiązki kabli należy prowadzić w korytach metalowych, pojedyncze kable mocować min co 30cm za pomocą kołków i obejm metalowych. W przypadku braku możliwości mocowania co 30cm dopuszcza się mocowanie kabla do linki stalowej zamocowanej w maksymalnych odległościach równych odległościom kolejnych głośników. W przypadku konieczności zastosowania puszek łączeniowych należy zastosować puszki metalowe z kostkami ceramicznymi. Wszystkie przejścia przez granice stref i wydzieleń pożarowych, należy uszczelnić masą ognioodporną.Powrót Oferta
Strona Główna | O mnie | Oferta | Linki | Kontakt