Instalacje elektryczne zasilające

projekt instalacji elektrycznej widok rozdzielni Od instalacji elektrycznych wymaga się by były funkcjonalne, trwałe, estetyczne oraz bezpieczne w użytkowaniu.

    Instalacje zasilające muszą zagwarantować:
  • dostarczenie energii elektrycznej i zasilenie odbiorników,
  • ochronę, która musi gwarantować bezpieczeństwo ludzi, urządzeń i procesów technologicznych.
    Bezpieczeństwo użytkowania instalacji elektrycznych niskiego napięcia sprowadza się do zapewnienia ochrony przed następującymi podstawowymi zagrożeniami:
  • porażeniem prądem elektrycznym,
  • prądami przeciążeniowymi i zwarciowymi,
  • przepięciami łączeniowymi i pochodzącymi od wyładowań atmosferycznych,
  • skutkami cieplnymi.
Skuteczność ochrony przed wyżej wymienionymi zagrożeniami zależy od zastosowanych w instalacjach elektrycznych rozwiązań oraz środków technicznych. W poszczególnych obiektach i w różnych rodzajach sieci obie te funkcje: zasilania i bezpieczeństwa muszą być zrealizowane na najwyższym uzasadnionym ekonomicznie poziomie. Poziom ten zależny jest od ważności sieci, wagi odbiorników z niej zasilanych jak i koniecznego poziomu bezpieczeństwa. W instalacjach nowo budowanych, modernizowanych lub przebudowywanych należy zapewnić konieczność realizacji nowych, preferowanych rozwiązań, które są objęte wymaganiami "Warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie" oraz wymaganiami Polskich Norm, powołanych w tych Warunkach technicznych.Powrót Oferta
Strona Główna | O mnie | Oferta | Linki | Kontakt