Systemy zasilania gwarantowanego

projekty instalacji zasilania gwarantowanego UPS dokumentacja instalacji zasilania gwarantowanego agregat prądotwórczy Systemy zasilania gwarantowanego są wykorzystywane do zasilania dedykowanych instalacji elektrycznych, w szczególności w miejscach gdzie zanik napięcia grozi utratą życia, zdrowia lub znacznymi stratami materialnymi. Wszędzie tam, gdzie zależy nam na niezawodności zasilania budujemy system nadmiarowy (redundantny) już na poziomie dostawy energii. Redundantne źródła zasilania powinny być podłączone do obiektu przez układ Samoczynnego Załączania Rezerwy (SZR). W przypadku zaniku bieżącego źródła zasilania układ samoczynnie przełączy obciążenie na kolejne źródło energii. Jednym z rezerwowych źródeł energii może być zespół spalinowo-elektryczny czyli agregat prądotwórczy. Przy zastosowaniu agregatu dla zapewnienia ciągłości dostawy energii instaluje się UPS lub system kilku połączonych równolegle UPS-ów. UPS-y powinny być podłączone do sieci zasilającej obiekt poprzez moduł zewnętrznego obejścia serwisowego. Moduł ten umożliwia odłączenie UPS-a od sieci elektrycznej bez przerwy w zasilaniu odbiorników. Kompletny nowoczesny system zasilania gwarantowanego powinien zawierać rezerwowe źródło zasilania w postaci agregatu prądotwórczego i UPS-a. Zadaniem UPS-a jest podtrzymanie zasilania podczas zaniku lub obniżenia parametrów źródła podstawowego. Okres podtrzymania dobiera się od kilku do kilkunastu minut, musi być wystarczający do uruchomienia agregatu prądotwórczego. Agregat prądotwórczy powinien uruchomić się samoczynnie po zaniku zasilania źródła podstawowego, przejąć pełne obciążenie, utrzymywać parametry napięcia i częstotliwości oraz być niewrażliwym na krótkotrwałe przeciążenia do 10% mocy znamionowej. Prawidłowo wykonany system zasilania gwarantowanego oprócz zaniku sieci chroni odbiory od chwilowych wahań amplitudy, wahań częstotliwości, udarów napięciowych, długotrwałego obniżenia napięcia, zakłóceń impulsowych i odkształceń harmonicznych.Powrót Oferta
Strona Główna | O mnie | Oferta | Linki | Kontakt