System kontroli dostępu

projekt systemu KD centrala Systemy kontroli dostępu umożliwiają ograniczenie poruszania się po obiekcie osób, które nie są do tego upoważnione. Systemy te dają możliwość monitorowania, kto i jak długo przebywał w danej strefie(pomieszczeniu). dokumentacja systemu KD czytnik linii papilarnych

    Dobrze zaprojektowany system umożliwia:
  • organizację ruchu osobowego na terenie obiektu,
  • zwiększenie bezpieczeństwa osób przebywających na terenie obiektu,
  • zredukowanie ryzyka strat związanych z kradzieżą mienia lub informacji,
  • uzyskanie danych o poruszaniu się osób po obiekcie,
  • dostęp do danych o składzie osobowym na wypadek nagłej ewakuacji budynku,
  • zwiększenie dyscypliny pracowników,
  • obniżenie kosztów działalności przedsiębiorstwa, przez redukcję personelu ochrony fizycznej.
projekt systemu Kontroli Dostępu czytniki zbliżeniowe Zintegrowanie systemu kontroli dostępu z systemem zarządzania budynkiem (BMS) zapewnia wykorzystywanie danych o ilości osób przebywających w pomieszczeniach w celu sterowania ogrzewaniem, klimatyzacją, wentylacją i oświetleniem. Standardowe drzwi z kontrolą dostępu są wyposażone w czytniki kart zbliżeniowych, przyciski ewakuacyjne, przyciski wyjścia, zaczepy elektromagnetyczne, kontakty magnetyczne. W chwili wystąpienia alarmu pożarowego w jakiejkolwiek strefie, system SAP musi automatycznie zwolnić drzwi na drogach ewakuacji w danej strefie. Wyjście z pomieszczeń może odbywać się przy pomocy awaryjnych przycisków wyjścia. W większości systemów do obsługi przewiduje się zainstalowanie stacji komputerowej PC, na której realizowana jest wizualizacja systemu KD oraz bieżąca obsługa systemu tzn. drukowanie raportów, przyznawanie/zmiana dostępów, blokowanie przejść, rejestracja zdarzeń oraz czasu pracy itd.Powrót Oferta
Strona Główna | O mnie | Oferta | Linki | Kontakt