Instalacje odgromowe

projekt instalacji odgromowej zwód pionowy dokumentacja instalacji odgromowej zwód pionowy Instalacje odgromowe składają się z zespołu metalowych przewodów umożliwiających bezpieczny odpływ energii przekazywanej przez piorun uderzający w obiekt.

    W ich skład wchodzą części:
  • zwody(sztuczne lub naturalne),
  • przewody odprowadzające,
  • przewody uziemiające,
  • uziomy.
Działanie instalacji odgromowej polega na szybkim odprowadzeniu energii wyładowania elektrycznego do ziemi.
Zwody to górna część instalacji odgromowej, której zadaniem jest bezpośrednie przejęcie prądów piorunowych w chwili uderzenia. Są to metalowe druty wykonane ze stali ocynkowanej, nierdzewnej lub miedzi. Zwody sztuczne tworzą przewody metalowe o grubości minimum 6 mm, ułożone w odpowiedni sposób na dachu. Jeżeli dach jest pokryty materiałem niepalnym, zwody montuje się na niskich wspornikach bezpośrednio na jego powierzchni. Na dachach płaskich przewód prowadzi się wzdłuż wszystkich krawędzi dachu a na dachach o dużym spadku wzdłuż kalenicy i krawędzi do niej równoległych. Zwody powinny być również zainstalowane na wszystkich elementach wystających ponad powierzchnię dachu. Gdy pokrycie dachu jest wykonane z materiałów palnych, wówczas zwody montuje się na wspornikach wysokich. Zwody naturalne natomiast tworzą, połączone z instalacją odgromową metalowe elementy konstrukcyjne budynku, jak balustrady, rynny, poręcze, ornamenty, a także metalowe pokrycia dachowe o grubości równej co najmniej 0,5 mm pod warunkiem, że pod dachem nie ma materiałów łatwopalnych oraz ich konstrukcja umożliwia swobodny przepływ prądu.
Przewody odprowadzające są to elementy przewodzące prąd i łączące elementy zwodów oraz uziomów. Wykonane są najczęściej z takich samych materiałów jak zwody lub ewentualnie z ocynkowanych taśm stalowych o minimalnym przekroju 20×3 mm.
Przewody uziemiające łączą przewody odprowadzające z uziomami.
Uziomy są to metalowe elementy instalowane w ziemi. Ich zadaniem jest rozpraszanie energii pochodzącej od pioruna. Funkcję uziomów mogą pełnić podziemne, metalowe elementy konstrukcyjne budynku lub metalowe rurociągi o małej oporności. Jeśli nie można wykonać uziomów naturalnych, wokół całego budynku należy zainstalować droższe uziomy sztuczne, np. w postaci płaskownika czy ocynkowanej taśmy stalowej (na głębokości równej co najmniej 0,5 m i w odległości minimum 1 m od budynku). Alternatywnym rozwiązaniem jest zastosowanie uziomów pionowych. Są to metalowe pręty wbijane w ziemię przy zejściach przewodów odprowadzających. Ich długość wynosi średnio 3 m. Wykonanie instalacji odgromowej nie stanowi wystarczającego zabezpieczenia chroniącego przed skutkami wysokonapięciowych prądów o dużym natężeniu, jakie mogą być indukowane przez piorun w przewodach sieci elektrycznej. Prąd taki może doprowadzić do zniszczenia odbiorników energii szczególnie tych, które zawierają wrażliwe podzespoły elektroniczne. Ochroną przed tymi prądami jest wykonanie połączeń wyrównawczych, czyli zastosowanie przewodów łączących metalowe elementy konstrukcyjne i przewody z uziemieniem oraz wykonanie zabezpieczeń przeciwprzepięciowych. Działanie zabezpieczeń przeciwprzepięciowych polega na natychmiastowym wyłączeniu instalacji elektrycznej w przypadku, gdy parametry prądu nie są właściwe.Powrót Oferta
Strona Główna | O mnie | Oferta | Linki | Kontakt