Rejestracja Czasu Pracy

projekt systemu RCP czytnik System Rejestracji Czasu Pracy umożliwia rejestrowanie oraz automatyczne rozliczanie czasu pracy zatrudnionych pracowników. Z punktu widzenia przepisów Kodeksu Pracy informacje gromadzone przez system mogą stanowić podstawę ustalania wynagrodzenia pracowników.

    REJESTRACJA CZASU PRACY (RCP) - KORZYŚCI WYNIKAJĄCE Z WDROŻENIA SYSTEMU :
  • wzrost dyscypliny wśród pracowników,
  • kontrola spóźnień i wcześniejszych wyjść z pracy,
  • oszczędności wynikające z obniżenia kosztów pracy.
ZASADA DZIAŁANIA SYSTEMU:
Pracownik po przyjściu do pracy przykłada kartę do czytnika. Od tego momentu liczony jest jego czas pracy. Każde użycie karty jest odnotowywane przez system jako tzw. "rejestracja". W trakcie rejestracji numer karty, aktualna data, czas i tryb pracy są zapisywane w buforze rejestratora. Dane te są przechowywane w rejestratorze do czasu przeniesienia ich na komputer przez oprogramowanie zarządzające systemem. Biorąc pod uwagę dużą pamięć rejestratora system działa poprawnie nawet po zerwaniu komunikacji z komputerem na dłuższy czas (np. uszkodzenie kabla łączącego komputer z rejestratorem). Po przywróceniu komunikacji dane z rejestratora zostaną przesłane do komputera zwalniając pamięć rejestratora. Wychodząc z pracy pracownik ponownie przykłada kartę do rejestratora naciskając wcześniej przycisk "wyjście". Można też użyć dodatkowego czytnika który rejestruje tylko wyjścia z pracy (wchodząc przykładamy kartę do rejestratora, wychodząc do dodatkowego czytnika). Jeżeli w trakcie pracy pracownik musi opuścić zakład pracy w celach służbowych, rejestruje to na rejestratorze używając klawiszy "Wyjście służbowe / Wejście służbowe".Powrót Oferta
Strona Główna | O mnie | Oferta | Linki | Kontakt