Świadectwa Energetyczne

Świadectwo Energetyczne Warszawa Świadectwo Charakterystyki Energetycznej jest dokumentem określającym wielkość zapotrzebowania na energię do zaspokojenia potrzeb związanych z użytkowaniem lokalu lub budynku. Określa ilość energii na potrzeby ogrzewania, przygotowania ciepłej wody, wentylacji i klimatyzacji, a w przypadku budynków użyteczności publicznej również oświetlenia. Świadectwa są sporządzane dla budynków oddawanych do użytkowania, sprzedawanych, wynajmowanych, a także w budynkach istniejących, gdy w wyniku przebudowy lub remontu uległa zmianie jego charakterystyka energetyczna. Jest ważne 10 lat pod warunkiem nie przeprowadzenia w tym czasie robót budowlanych, w wyniku których zmianie uległaby charakterystyka energetyczna budynku. Podstawą prawną wprowadzania świadectw energetycznych jest Ustawa z dnia 19 września 2007 r. o zmianie ustawy - Prawo budowlane, wdrażająca Dyrektywę unijną EPBD , dotycząca efektywności energetycznej budynków.

    Podstawą do sporządzenia świadectwa charakterystyki energetycznej jest dokumentacja techniczna budynku zawierająca opracowania:
  • architektoniczno-budowlane,
  • instalacji sanitarnych,
  • instalacji elektrycznych (dla budynków użyteczności publicznej).
Z obowiązku posiadania certyfikatu energetycznego zwolnione są budynki podlegające ochronie na podstawie przepisów o ochronie zabytków, używane jako miejsca kultu i do działalności religijnej, przeznaczone do użytkowania w czasie nie dłuższym niż dwa lata, niemieszkalne służące gospodarce rolnej, przemysłowe i gospodarcze o zapotrzebowaniu na energię nie większym niż 50 kWh/m2/rok, mieszkalne przeznaczone do użytkowania nie dłużej niż 4 miesiące w roku, wolnostojące o powierzchni użytkowej poniżej 50 m2.

Więcej o świadectwach można przeczytać w informatorze Ministerstwa Infrastruktury rozdział I i II "ŚWIADECTWA CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ". Dalsza część zawiera informacja dla osób ubiegających się o uprawnienia do wykonywania świadectw. Całość jest dostępna na stronie Ministerstwa www.mi.gov.plPowrót Oferta
Strona Główna | O mnie | Oferta | Linki | Kontakt