System sygnalizacji włamania i napadu

projekt system alarmowy centrala alarmowa System sygnalizacji włamania i napadu jest zestawem urządzeń elektronicznych służącym do ochrony przed włamaniem i napadem. Nowoczesny i profesjonalnie zaprojektowany system alarmowy współdziałający z zabezpieczeniami mechanicznymi oraz automatycznie powiadamiający służby interwencyjne może podnieść poziom bezpieczeństwa w obiekcie. projekt SWIN sygnalizator alarmowy Projektuję systemy pracujące autonomicznie oraz wspomagające pracę ochrony. Wykonując opracowanie zwracam uwagę na występujące zagrożenia, tak aby zastosowane środki ochrony były proporcjonalne do zagrożeń. Każde z urządzeń wchodzących w skład systemu posiada ochronę antysabotażową, która uniemożliwia ingerencję osób niepowołanych. Alarm powstaje przy naruszeniu strefy chronionej, uruchomieniu przycisku napadowego, próbie otwarcia obudów urządzeń lub czujek dozorowych oraz przy przecięciu lub zwarciu linii dozorowych. Wszystkie urządzenia posiadają atesty. System alarmowy realizuje dozór ciągły, ściśle według programu ustalonego z organizacją pracy w obiekcie.

  W większości przypadków system może składać się z:
 • centrali alarmowej,
 • czujek (pasywnych podczerwieni, dualnych, magnetycznych, wibracyjnych, tłuczenia szkła, zalania, temperatury, wilgotności, dymu, gazu, mikrofalowych, ultradźwiękowych...)
 • przycisków alarmowych (ręcznych, nożnych lub pilotów)
 • sygnalizatorów (optycznych, akustycznych lub optyczno-akustycznych - wewnętrznych lub zewnętrznych)
Źródłem zasilania awaryjnego są akumulatory o pojemności zapewniającej wymaganą ilość godzin pracy systemu po zaniku zasilania 230V.
dokumentacja SWIN czujniki alarmowe
  W zależności od obiektu można przewidzieć następujący zakres ochrony:
 • kontaktrony magnetyczne - drzwi zewnętrzne, ewakuacyjne, do pomieszczeń technicznych, bramy,
 • czujniki PIR - pomieszczenia mieszkalne, administracyjne, techniczne, magazynowe,
 • czujniki dualne - pomieszczenia biurowe, serwerownie i inne z klimatyzacją,
 • czujniki stłuczenia szkła - witryny i okna na parterze,
 • czujniki temperatury i wilgotności - pomieszczenia wymagające stałych parametrów pracy,
 • czujniki zalania - piwnice, serwerownie i inne pomieszczenia,
 • bariery lub czujniki zewnętrzne - teren zewnętrzny.Powrót Oferta
Strona Główna | O mnie | Oferta | Linki | Kontakt