Instalacje elektryczne zasilające dla potrzeb sieci komputerowych

projekt instalacji elektrycznych zasilających dla potrzeb sieci komputerowych gniazda komputerowe W obecnych czasach to konieczność, która zapewnia stabilne parametry zasilania, ograniczy zakłócenia, umożliwi z wykorzystaniem urządzeń UPS zapewnienie ciągłości zasilania na czas zaniku napięcia w sieci. Odpowiedni dobór sposobu zasilania komputerów i urządzeń biurowych ma ogromny wpływ na bezpieczeństwo samych urządzeń oraz przechowywanych w nich danych. Najlepszym i pewnym rozwiązaniem jest założenie instalacji elektrycznej dedykowanej na potrzeby sieci komputerowych wydzielonej z ogólnej instalacji elektrycznej. Dla zwiększenia bezpieczeństwa zasilania urządzeń, przeważnie stosuje się gniazda "dedykowane z kluczem" tak, aby żadny inny odbiornik elektryczny, po za wyznaczonymi nie mógł być przyłączony do sieci dedykowanej. Na ogół dedykowana sieć elektryczna jest elementem okablowania strukturalnego. Sieci komputerowe aby mogły prawidłowo działać muszą być skutecznie uziemiane i ekranowane. Wiąże się to z tendencją podwyższania częstotliwości transmisji sygnałów dla uzyskania coraz szybszego i coraz szerszego pasma w sieci. Uziemienie ochronne i ekranowanie zalicza się do środków ochronny przeciwporażeniowej dodatkowej w urządzeniach nisko i słaboprądowych o napięciu znamionowym do 1 kV.Powrót Oferta
Strona Główna | O mnie | Oferta | Linki | Kontakt